Missie en Visie

Bewoners staan centraal

Veiligheid, zelfstandigheid, gezondheid en ontwikkeling staan centraal bij Zaam. Wij willen een omgeving bieden waar mensen zich thuis voelen. Een grote leefwereld creëren voor bewoners, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

Zorg moet op het individu gericht zijn en uitgaan van de mogelijkheden in plaats van beperkingen, waarbij de juiste manier van communiceren essentieel is.

Maakzaam is de dagbesteding van Zaamzorg.

 

We creëren een woon en werksituatie die gezellig is en waar men het gevoel heeft thuis te zijn, met een vast vertrouwd team van begeleiders,  die gebruik  maken van Totale Communicatie, zodat de bewoner zich begrepen voelt.

Door te kiezen voor kleinschaligheid, zijn er korte lijnen en is het mogelijk om veel aandacht aan de bewoner te geven en samen te werken aan de ontwikkeling van de bewoner. Zaam kijkt verder dan de woon en werksituatie en vindt dat de zorg niet stopt bij de voordeur.

Samen met de bewoners, ouders, familie, begeleiders, vrienden, bekenden en vrijwilligers willen wij ervoor zorgen dat alle kansen benut worden om een zo prettig mogelijke woon en werksituatie te creëren waar gezelligheid, gevoel van samen zijn, er voor elkaar zijn en gezondheid centraal staan.

Je kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

Maakzaam is onderdeel van Zaamzorg.