Vertrouwenspersoon nodig?

Een vertrouwens persoon is er om jou te helpen. Het kan zijn dat je een probleem hebt die je niet bij je normale begeleiding kunt bespreken. Misschien heb je ruzie met een begeleider of cliënt gehad die niet wordt opgelost. Of misschien heb je een klacht waar anderen niet naar luisteren. Dan kun je contact zoeken met de vertrouwenspersoon van Zaamzorg.
Hij gaat jou dan helpen hoe je het probleem of klacht verder kunt oppakken.

Wat kan een vertrouwenspersoon doen? 

Een vertrouwenspersoon luistert, denkt mee, geeft informatie en advies en wijst op mogelijkheden, zodat je zelf weer verder kunnen.
De vertrouwenspersoon kan helpen bij het verwoorden en bespreken van onvrede of klachten. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen dan kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het indienen en de behandeling van een klacht.

Belangrijk 

Cliënten kunnen in vertrouwen met een vertrouwenspersoon praten. Deze handelt alleen met medeweten en toestemming van de cliënt. Deze vertrouwensrelatie kent wel grenzen. Die worden bepaald door de belangen van de cliënt of door wettelijke verplichtingen die voor iedereen gelden. zoals de meldingsplicht van strafbare zaken. In de praktijk komt het weinig voor de vertrouwenspersoon tegen een dergelijke grens aanloopt.

Verbetering kwaliteit

De vertrouwenspersoon van Zaam heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Managers en medewerkers van Zaam krijgen jaarlijks voor hen relevante informatie van Afdeling Vertrouwenspersonen, die is afgeleid van gegevens en ervaringen uit de praktijk.

Zo draagt de Vertrouwenspersoon bij aan beleidsontwikkeling en aan kwaliteitsverbetering van zorg- en dienstverlening.

Wil je contact met de vertrouwens persoon…?

Klik dan hier beneden;

vertrouwenspersoon@zaamzorg.nl

x + -